License
      Contact us

中文版本

News & Events Bulletin Board History of IPR Organizational Structure Faculty & Staff Disciplinary  Development Students Education
Academic Development International Exchange Social Services Academic  Conference Journal & Magazine Student Corner Daily Life
 
Faculty & Staff Posdocors
Chengli HUANG 
Chao GUO 
Gong CHEN 
Guangzong MU  
Jilei WU 
Lan LIU 
Lei ZHANG 
Lihua PANG 
Lijun PEI 
Ning LI 
Tianli LIU 
Xiaochun QIAO 
Xiaoying ZHENG 
Xinming SONG 
Yongping LI 
Yukun HU 
Zhenjie WANG 
 to Home Page
 

Copyright 2000-2008 

Institute of Population Research, Peking University